30.3.11

SZTUKA W EPOCE POSTARTYSTYCZNEJ

Jerzy Ludwiński
Rozwój sztuki jest zjawiskiem ciągłym. Tym nie mniej zdarzają się w nim sytuacje przełomowe. rewolucyjne. Chciałbym zaproponować czwarty przełom w rozwoju sztuki, który zaznaczył się na przestrzeni lat sześćdziesiątych naszego stulecia. Strukturę tej rewolucji, gdyby można było ją uporządkować, chociaż jest to zabieg bardzo ryzykowny i skazany na niepowodzenie, ukształtowały dwie podstawowe grupy zjawisk artystycznych. Do pierwszej możnaby zaliczyć, zjawiska, które wyrosły z tendencji określonych mianem sztuki destruktywnej. Byłyby to różnego rodzaju działania - activité, happening, event, sztuka efemeryczna. Druga grupa zjawisk bierze swój początek częściowo w tym, co dawniej określano nurtem konstruktywnym. Byłyby to różnego rodzaju poszukiwania wizualne - świetlne, kinetyczne, byłyby to także zjawiska takie jak: environment, rozmaite labirynty, rozwój multipli, minimal-art, tendencje zerowe.  [ >> POKAZ]